Sivun ylälaita

Rekisterinpitäjä

Gravox Oy (y-tun: 2611939-2 )
Höyläämötie 3A
00380 Helsinki
puh: 09 6824666
email: info@gravox.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietosuoja on erittäin tärkeää meille, ja olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tuottaaksemme sinulle palveluita. Voimme käyttää henkilötietojasi myös viestintään kanssasi. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia niihin tarkoituksiin, joihin niitä käsitellään. Käsittelemme henkilötietoja vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka on määritelty etukäteen.
Gravoxin Oy käsittelee henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, henkilötietojen käsittelijälle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja GDPR:n mukaisesti.
Jos siirrämme henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme tietosuojan riittävän tason sopimalla henkilötietojesi luottamuksellisuudesta ja käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin on erikseen määritetty sovellettavien lakien mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on seuraavat oikeudet:

Pääsy ja oikaisu:
Sinulla on oikeus päästä tietoihisi. Tähän voidaan viitata rekisteröidyn oikeudella pyytää pääsyä tietoihinsa. Jos meillä on mielestämme velvollisuus toimittaa henkilötietosi sinulle, teemme sen veloituksetta. Ennen kuin toimitamme henkilötiedot sinulle, voimme pyytää todisteita henkilöllisyydestäsi sekä riittäviä tietoja asioinnistasi kanssamme, jotta pystymme paikantamaan henkilötietosi. Jos sinusta säilyttämämme tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötiedoissasi esiintyvät virheellisyydet.

Vastustaa käsittelyä:
Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä, jos meillä ei ole enää oikeutta käyttää niitä.
 
Muut oikeudet:
Sinulla voi lisäksi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua, jos olemme säilyttäneet niitä liian pitkään, rajoittaa niiden käsittelyä tietyissä tilanteissa ja/tai saada kopio sinusta säilyttämistämme tiedoista sähköisessä muodossa.
 
Voit tehdä pyynnön tai käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@gravox.fi, jolloin toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet pyyntösi toteuttamiseksi edellyttäen, että se on sovellettavien lakien ja ammatillisten normien ja standardien mukainen.
 
 

Rekisterinpitäjä

Gravox Oy (y-tun: 2611939-2 )
Höyläämötie 3A
00380 Helsinki
puh: 09 6824666
email: info@gravox.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietosuoja on erittäin tärkeää meille, ja olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tuottaaksemme sinulle palveluita. Voimme käyttää henkilötietojasi myös viestintään kanssasi. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia niihin tarkoituksiin, joihin niitä käsitellään. Käsittelemme henkilötietoja vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka on määritelty etukäteen.
Gravoxin Oy käsittelee henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, henkilötietojen käsittelijälle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja GDPR:n mukaisesti.
Jos siirrämme henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme tietosuojan riittävän tason sopimalla henkilötietojesi luottamuksellisuudesta ja käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi tai niin kauan kuin on erikseen määritetty sovellettavien lakien mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on seuraavat oikeudet:

Pääsy ja oikaisu:
Sinulla on oikeus päästä tietoihisi. Tähän voidaan viitata rekisteröidyn oikeudella pyytää pääsyä tietoihinsa. Jos meillä on mielestämme velvollisuus toimittaa henkilötietosi sinulle, teemme sen veloituksetta. Ennen kuin toimitamme henkilötiedot sinulle, voimme pyytää todisteita henkilöllisyydestäsi sekä riittäviä tietoja asioinnistasi kanssamme, jotta pystymme paikantamaan henkilötietosi. Jos sinusta säilyttämämme tiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötiedoissasi esiintyvät virheellisyydet.

Vastustaa käsittelyä:
Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä, jos meillä ei ole enää oikeutta käyttää niitä.
 
Muut oikeudet:
Sinulla voi lisäksi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua, jos olemme säilyttäneet niitä liian pitkään, rajoittaa niiden käsittelyä tietyissä tilanteissa ja/tai saada kopio sinusta säilyttämistämme tiedoista sähköisessä muodossa.
 
Voit tehdä pyynnön tai käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@gravox.fi, jolloin toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet pyyntösi toteuttamiseksi edellyttäen, että se on sovellettavien lakien ja ammatillisten normien ja standardien mukainen.